Wpisy wizytówki blogu endoors Janusz Kupis Zwoleń! :

Wpis

środa, 10 lutego 2016

Podlaskie reminiscencje / wizytówka 4ta

Ostatnio rzadziej bywam na Podlasiu, kilka razy do roku. Pamiętam jednak z czasów kiedy tam mieszkałem okres sianokosów, który się właśnie tam zbliża, kiedy z łatwością można było obserwować orliki krzykliwe, błotniaki łąkowe i stawowe, myszołowy, czaple siwe, bociany białe i wiele innych form, np. lisy… Poniżej wstawiam archiwalne fotki z Biebrzy, dokumentujące ten jeden z ciekawszych okresów na terenie Bagna Kuwasy. Świadczą one mimo, że dotyczą terenów zmeliorowanych, o dobrze zachowanej tamtejszej awifaunie – aż miło powspominać!

bl lakowy Biebrza 

…błotniaki stawowe i łąkowe są częstymi gośćmi nad koszonymi łąkami – na zdjęciach dorosła samica (powyżej) i samiec (poniżej) błotniaka łąkowego…

…marsh harriers and Montagu’s harriers are regular guests above mown meadows - in photographs a old female (above) and male (below) of Montagu's harrier...

orlik krzykliwy PGR 

…jeszcze częściej zaglądają tam wówczas orliki krzykliwe…

… then lesser spotted eagles still more often look there…

myszolowy PGR 

…myszołowy…

…common buzzards…

bociany białe PGR 

…bociany białe…

…white storks…

lis PGR 

…i lisy oraz inne zwierzaki…

…and foxes and others…

(c) endoors

Podlasie reminiscenses

Recently I more rarely go on Podlasie Area, a few times a year. However I remember from times when there I lived period of haying which there will just be brought closer, when with ease it was possible to observe lesser spotted eagles, Montagu’s and marsh harriers, common buzzards, grey herons, white storks and a lot of other forms, e.g. foxes. Below I am putting archival photos from Biebrza, Kuwasy Wetlands documenting this one of more interesting periods in the Bog. They prove even though concern improved reclamation areas, about the well kept and rich local bird life - at full blast to reminisce!

(c) endoors

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nomadic69
Czas publikacji:
środa, 10 lutego 2016 08:53

Zakładki

Kanał informacyjny