Wpisy wizytówki blogu endoors Janusz Kupis Zwoleń! :

Wpis

czwartek, 04 lutego 2016

Puszczyki w Puszczy Kozienickiej / wizytówka 2ga

Ostatnio w obserwowałem, w tym wabiłem, sowy puszczyki w Puszczy Kozienickiej na N od Zwolenia. Obszar ten jest w okolicy zwany Lasem Suskim. Najpierw wieczorem zwabiłem parę tych ptaków w pobliżu uroczyska „Dębowski Ług”. Tu dorosła samica miała osobliwe odniesienie do samca. Była kompletnie nie lojalna i wprost zalecała się do odgłosów, które jak mniemam świetnie imitowałem. Ostatecznie „jej” samiec wpadł w taką konsternację, iż nawoływał głosem ostrzegawczym (link - nagranie). Nie wątpliwie ta para ptaków nie była niemal w ogóle wspólnotą. Niezwykłe…

W drugim miejscu już na skraju Puszczy, a przemierzyłem około 5km sosnowego boru, było zupełnie inaczej. Status behawioralny samicy puszczyka u tej drugiej pary ptaków należało określić nie tylko lojalnością względem samca, ale wręcz „poświęceniem” i „oddaniem”. Samica wiernie stała przy samcu i wobec mojego wabienia reagowała komplementarnie, a nie kontrująco. Wielokrotnie sama inicjowała zawołania areałowe i rytuał walki, odzywając się odgłosem miauczenia (link – nagranie). Ta para zatem była ukonstytuowana i scalona w stadło…

http://endoors.blox.pl/resource/Glos7kuwik_ad._jesien.mp3

…odgłos ostrzegawczy skonsternowanego samca puszczyka, para pierwsza…

…warning sound of the dismayed male of the tawny owl, the first pair…


http://endoors.blox.pl/resource/VN870023miaucz.MP3

…głosy areałowe i „rytualnej walki” – miauczenia drugiej pary sów…

… “zone” voices and of "ritual fight" - of mewing of the second couple of owls pair…

 

puszczyk sie braz 112

…fotka dorosłego puszczyka / źródło – Internet…

… snapshot of the adult tawny owl / taken from Internet…

(c) endoors

Tawny owls in the  Kozienice Forest

Recently in I observed, in it I lured, tawny owls in the Kozienice Forest on N from Zwoleń. This area in surroundings is called Sucha Forest. At first I lured the pair of these birds with the evening in the vicinity of the wilderness "Dębowski Lye". Here the adult female had odd taking back to the male. She was completely not loyal and directly made advances to sounds which in my opinion great I imitated. After all for "her" the male fell into such a consternation, that had called with warning voice (link - recording). Not doubt  this pair of birds wasn't community almost at all. Unusual…

In the second place already on the edge of the Forest, and I travelled across by the pine forest about 5 km of, it was totally different. At this second pair of birds one should determine the behavioral status of the female the tawny owl not only with loyalty with regard to the male, but give with "sacrifice" and with "devotion". The female faithfully stood by the male and towards my attracting reacted complementary, rather than present “contring” behavior at all. Repeatedly alone she initiated “zone” calls and ritual of the fight, speaking with sound of mewing (link - recording). And so this couple was constituted and united into the pair…

(c) endoors

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nomadic69
Czas publikacji:
czwartek, 04 lutego 2016 15:03

Zakładki

Kanał informacyjny